KOT dla kanałów wentylacyjnych i kształtek Forvent

Firma Iglotech przygotowana na najnowsze wytyczne budowlane! Kanały i kształtki Forvent otrzymały Krajową Ocenę Techniczną (KOT) – przyznaną przez Instytut Badań Technicznych.

Elementy wentylacyjne Forvent

Czym jest Krajowa Ocena Techniczna?

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

Innymi słowy, KOT potwierdza wysoką jakość produktów i zgodność z normami. Krajowa ocena techniczna jest sposobem na ocenę, a także weryfikację stałości właściwości użytkowych produktów, które znajdują zastosowanie w budownictwie. Celem takiego działania jest zarówno ochrona konsumentów, ale również zwiększenie bezpieczeństwa w sektorze budownictwa. Ocenę otrzymaliśmy jako jedna z pierwszych firm w branży.