Ulga termomodernizacyjna, odlicz pompę ciepła i rekuperację

Robiłeś termomodernizację swojego domu? Pamiętaj, że jest spore odliczenie z podatku na pompy ciepła oraz wentylację z rekuperacją. Ulga, funkcjonuje od 01.01.2019 r., dzięki niej każdy właściciel domu jednorodzinnego ma możliwość odliczenia od podatku wydatków na zakup urządzeń, materiałów oraz sam montaż systemu pomp ciepła oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna – dla kogo?

Ulga dotyczy każdego właściciela lub współwłaściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wliczając w to:

  • jednorodzinne budynki wolnostojące;
  • budynki w zabudowie bliźniaczej bądź szeregowej;
  • budynki w zabudowie grupowej, stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość.

Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy nowobudowanych domów jednorodzinnych. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu termomodernizacji budynków już istniejących.    

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Uldze termomodernizacyjnej podlegają przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

  1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej;
  2. Zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków poprzez nowoczesne instalacje i rozwiązania energooszczędne;
  3. Zmiana źródeł energii na źródła odnawialne;
  4. Zmniejszenie kosztów pozyskiwania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych poprzez wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła.

W ofercie Iglotech znajdują się centrale wentylacyjne oraz pompy ciepła, które  umożliwiają uzyskanie i rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie obejmuje zarówno wydatki na zakup urządzeń  jak i zakup materiałów budowlanych składających się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz pompę ciepła. Odliczenie obejmuje również koszty montażu.

Dowiedź się więcej jakie są rodzaje pomp ciepła?  Która będzie najlepsza do Twojego domu? SPRAWDŹ TUTAJ!

Jaką centralę wentylacyjną wybrać do domu? – SPRAWDŹ TUTAJ! 

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

Limit wydatków to 53 000 zł na podatnika. Kwota ta jest niezależna od liczby budynków, których jest  się właścicielem.  Warto jednak pamiętać, że jeżeli jest dwóch współwłaścicieli tego samego budynku to na każdego współwłaściciela przypada limit. Innymi słowy, każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna – jak rozliczyć?

Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Odliczenie dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna, a dofinansowanie z programu CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze - logotyp

Jeżeli podatnik skorzystał już z dofinansowania z rządowego programu CZYSTE POWIETRZE (więcej informacji tutaj) nie może uwzględnić powtórnie tych samych wydatków w odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej. Jednak nie oznacza to, że korzystając z dotacji CZYSTE POWIETRZE, nie możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W jej rozliczeniu należy jednak uwzględnić tą część poniesionych wydatków, która nie otrzymała uprzednio dofinansowania z dotacji z Czystego Powietrza. Postaw na dom energooszczędny!