Unia Europejska

Iglotech sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Iglotech Sp. z o.o.

  • Całkowita Wartość projektu: 1594 643,59 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 635 264,51 PLN
  • Nr. wnosiku: RPPM 02.02.01-JZ.02-22-002/17