Czyste Powietrze, jak uzyskać dotację?

Program Czyste Powietrze powstał w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które trafiają do niej na skutek użytkowania nieefektywnego systemu ogrzewania na paliwo stałe. Czyste Powietrze zakłada dofinansowanie wymiany starego pieca, co należy rozumieć, jako demontaż starego źródła, zakup np. pompy ciepła i jej montaż. Z programu Czyste Powietrze można uzyskać również dofinansowanie na rekuperację, a także dofinansowanie na termomodernizację.

Czyste Powietrze - rodzina z dzieckiem

15 maja 2020 r. weszły w życie zmiany do programu, które uproszczą system składania wniosków i wypłat dofinansowania. Przygotuj się już dziś. Duże zainteresowanie programem Czyste Powietrze i korzyści jakie przynosi, sprawiły, że będzie on kontynuowany do 2029 roku. Zmiany znacznie uprościły system przyznawania dofinansowania.

Kto dostanie dofinansowanie?

Wsparcie z Programu Czyste Powietrze dotyczy tylko budynków istniejących, zarówno w przedsięwzięciach rozpoczętych, jak i zakończonych. Dofinansowania zostały podzielone na 3 grupy beneficjentów, o podstawowym, podwyższonym oraz najwyższym poziomie wsparcia:

a) Inwestorzy, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania),

b) Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1 563 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 2 189 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom dofinansowania).

c) Inwestorzy, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza 900 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym i 1 260 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania).

Osoby o dochodzie mniejszym niż 100 000 zł rocznie (liczony jest bez przeliczenia na członka gospodarstwa) mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 13 500 zł w przypadku zakupu pomp ciepła powietrze/woda (pompy ciepła Neoheat w ofercie Iglotech) i 5 000 zł dla zakupu rekuperacji (centrale z odzyskiem ciepła Neovent i Ostberg w ofercie Iglotech).

Beneficjenci z przysługującym dofinansowaniem o podwyższonym poziomie mogą liczyć na maksymalną kwotę dotacji nawet 18 000 zł dla zakupu pomp ciepła i 10 000 zł dla rekuperacji. Ponadto istnieje możliwość finansowania całego przedsięwzięcia, obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy wraz z montażem dodatkowego elementu, np. wentylacji mechanicznej.

Z kolei w przypadku najwyższego poziomu wsparcia – można otrzymać aż 15 000 zł na rekuperację oraz 27 000 zł na pompę ciepła. Ponadto możliwe jest ominięcie kryterium dochodowego. Ten próg osiąga się także na podstawie ustalonego prawa do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. W przypadku pozyskania trzeciego poziomu wsparcia odmienna jest także liczba transz rozliczeń i wypłat dotacji – będzie ich 5, zamiast 3. Należy jednocześnie pamiętać, że korzystanie z najwyższego dofinansowania nie może być łączone z Kredytem Czystego Powietrza (dostępnym przy podstawowym i podwyższonym progu programu).

Tabelka z progami dotacji czyste powietrze

Jak otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie Czyste Powietrze należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tam można uzyskać szczegółowe informacje, kontaktując się poprzez infolinię, udając się do odpowiedniej siedziby instytucji, pod którą podlegamy bądź dzięki stronie internetowej.

W programie Czyste Powietrze wypełnienie wniosku może odbywać się drogą elektroniczną za pomocą portalu beneficjenta lub stronę rządową, a także poprzez bank w trakcie składania wniosku o kredyt. To sprawia, że rozliczenie z bankiem staje się dużo łatwiejsze. Po rejestracji na portalu beneficjenta uzyskamy dostęp m.in. do aktualnych ogłoszeń, stanu i realizacji wniosków, rozliczenia i dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania. Wnioski można składać również drogą tradycyjną: listownie na adres danego WFOŚiGW i osobiście biurze WFOŚiGW.

Portale Beneficjenta dla województw:

Współpraca z bankami, łatwiejszy dostęp do dofinansowania

Od czerwca 2021 r. do programu Czyste Powietrze dołączyły banki komercyjne, które będą udzielać preferencyjnych kredytów antysmogowych na inwestycje związane z termomodernizacją budynków. Najważniejszym ułatwieniem dla zainteresowanego jest fakt, że wszystkie formalności można załatwić w Banku.

Jak to wygląda?

Właściciel domu wymienia kopciucha oraz przeprowadza termomodernizację, zamierza sfinansować to kredytem. Przychodzi do banku, składa w nim wniosek o antysmogowy kredyt i o dotację z programu Czyste Powietrze. Następnie wniosek o dotację bank przekazuje do lokalnego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po pozytywnej decyzji WFOŚiGW dotacja jest wypłacana na bankowe konto i zmniejsza zaciągnięty kredyt.

Kredyty bardziej atrakcyjne

Do programu Czyste Powietrze przystąpiły: Alior, BNP Paribas, BOŚ, Credit Agricole, Santander Consumer Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone banki spółdzielcze oraz banki spółdzielcze SGB. W sumie mają około 3,5 tys. oddziałów. Banki komercyjne, które będą uczestniczyć w programie rządowym zyskały gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jednym z warunków, które postawił NFOŚiGW to: kredyty antysmogowe mają być „bardziej atrakcyjne” niż standardowe z atrakcyjnym oprocentowaniem oraz wydłużonym okresem spłaty.

Kiedy dofinansowanie?

W Programie Czyste Powietrze jest również możliwość dofinansowania przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem, że ich rozpoczęcie nie nastąpiło 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni. Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wypłacane jest w terminie 30 dni (wcześniej do 90 dni), w całości lub w ratach, na konto wykonawcy bądź beneficjenta, po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia.

W programie Czyste Powietrze jest również krótszy czas rozpatrywania wniosków z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału bankowego – 14 dni. Na realizację przedsięwzięcia, od momentu podpisania umowy, inwestor ma 30 miesięcy.

Wniosek elektroniczny w kilku krokach:

  1. Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta
  2. Wypełnij wniosek i załącz dokumenty opisane powyżej
  3. Prześlij wniosek do weryfikacji (popraw ewentualne błędy)
  4. Zapisz i popisz wniosek!

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od prezydenta/burmistrza/wójta danej jednostki terytorialnej.

Na jakie urządzenia przyznawane są dotację?

Urządzenia, których dotyczy dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej.

W ofercie Iglotech znajdują się urządzenia dostosowane do wszystkich wymagań:

  • pompy ciepła powietrze/woda
  • pomy ciepła do CWU
  • klimatyzatory ( pomy ciepła powietrze-powietrze)
  • rekuperacja

Wysoka klasa efektywności energetycznej urządzeń pozwala nie tylko sięgnąć po dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, ale przynieść korzyści w postaci niskich rachunków w trakcie użytkowania.

Pompy ciepła Neoheat

Pompy ciepła powietrze/woda Neoheat spełniają warunki programu Czyste Powietrze, dzięki wysokim współczynnikom efektywności. Przynoszą one więcej korzyści poza możliwością dofinansowania. Pompy ciepła Neoheat ogrzewają dom i podgrzewają ciepłą wodę użytkową. Idealnie współpracują zarówno z systemem ogrzewania podłogowego, jak i grzejnikami czy klimakonwektorami. Ponadto mają możliwość połączenia z kombinowanym dostarczaniem ciepła, np. ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory.

Pompa ciepła Neoheat z dotacją

Sterowanie pompami ciepła Neoheat odbywa się dzięki dotykowemu panelowi sterowania, a także poprzez Wi-Fi, co znacznie usprawnia kontrolę temperatury w domu. Pompy ciepła Neoheat posiadają wbudowane grzałki elektryczne, zawory 3-drogowe do CWU i czujniki pomiaru, co korzystnie wpływa na instalację i późniejsze użytkowanie.

Pompy ciepła podgrzewają wodę do 60˚C, co ma bezpośredni wpływ na eliminację groźnych bakterii i nasze zdrowie. Należy pamiętać, że koszty to nie tylko inwestycja. Eksploatacja pomp ciepła Neoheat to dużo niższy koszt niż w przypadku innych rozwiązań tj. kotły olejowe, gazowe, czy węglowe. Za pomocą specjalnie przygotowanego kalkulatora Neoheat można obliczyć roczny koszt ogrzewania i dobrać odpowiednią pompę do powierzchni i rodzaju naszego budynku:

Pompa ciepła powietrze/powietrze czyli klimatyzator

Ogrzewanie naszych pomieszczeń może odbywać się również poprzez pomy ciepła powietrze-powietrze czyli klimatyzatory, na które również przysługują dofinansowania.

Tabelka z progami dotacji Czyste Powietrze

Zakup pompy ciepła powietrze/powietrze wraz z osprzętem jest kosztem kwalifikowanym w Programie. Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Sprawdź jaki klimatyzator wybrać do swojego mieszkania?

Klimatyzator z dofinansowaniem

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

W budownictwie pasywnym, gdzie tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie będzie efektywna, bardzo istotnym elementem jest wybór odpowiedniej wentylacji mechanicznej, która przy wysokiej szczelności budynków będzie pozwalała na skuteczną wymianę powietrza bez utraty ciepła. Iglotech dostarcza rozwiązania z wentylacji, tj. centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperatory), które spełniają wymagania programu Czyste Powietrze.

W ofercie firmy znajdują się centrale wentylacyjne Neovent z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła i Ostberg z wymiennikiem obrotowym. Centrale wentylacyjne wykorzystują ciepło pozyskane z wywiewanego powietrza, odzyskując nawet 95% energii cieplnej. Urządzenia w ofercie Iglotech gwarantują wysoki komfort użytkowania, dzięki nowoczesnemu sterowaniu, zastosowaniu wysokiej jakości filtrów, energooszczędności i cichej pracy.

Centrale wentylacyjne z dofinansowaniem

Certyfikaty Energooszczędności dla produktów Iglotech

Pompy Ciepła Neoheat Neoheat oraz centrale wentylacyjne Östberg oraz Neovent  zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem parametrów energooszczędności przez niezależnych ekspertów Polskiego Programu Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF), dzięki czemu znalazły się na liście WIRTUALNEGO DORADCY TECHNOLOGICZNEGO i otrzymały CERTYFIKATY TECHNOLOGII ENERGOOSZCZĘDNEJ.

Centrale wentylacyjne z certyfikatem energooszczędności

Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF) oferuje finansowanie na realizację inwestycji zmniejszających zużycie energii w budynkach mieszkalnych.