ZAWÓR PPOŻ. MCR ZIPP EIS120

Zawór ppoż. MCR ZIPP EIS120 Mercor to produkt przeznaczony do instalacji na końcach kanałów wentylacji ogólnej. Jego główne zadania to  odcięcie strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapobieganie przedostawaniu się płomieni, dymu i szkodliwych gazów do kolejnych pomieszczeń. Zawory montuje się w miejscach przejścia instalacji wentylacyjnych przez przegrody budowlane, tj. ściany. Mogą być instalowane bezkanałowo. 

Produkt spełnia wszelkie wymagane normy i na potwierdzenie swojego działania dysponuje odpowiednimi certyfikatami oraz atestem PZH.

Przegrodę odcinającą zaworu wykonano  z materiału ogniochronnego. Z zewnątrz jest on pokryty stalową blachą malowaną proszkowo.  Zawór przeciwpożarowy MCR ZIPP EIS120 Mercor  podczas normalnej pracy instalacji wentylacyjnej, jest w pozycji otwartej. Natomiast w czasie pożaru przechodzi automatycznie do pozycji zamkniętej. 

Zawór przeciwpożarowy MCR ZIPP EIS120 doskonale sprawdzi się w takich miejscach jak: budynki mieszkalne, hale produkcyjne i magazynowe, centra logistyczne, budynki użyteczności publicznej, budynki handlowo-usługowe.