WSKAŹNIKI NAPIĘCIA 750-2

Parametry techniczne

TypJednostkaCNA00105
Nazwa-Wskaźniki napięcia Testo 750-2 [0590 7502]