WSKAŹNIKI NAPIĘCIA 750-1

Parametry techniczne

TypJednostkaCNA00104
Nazwa-Wskaźniki napięcia Testo 750-1 [0590 7501]