ELEKTRONICZNE IMPULSOWE ZAWORY ROZPRĘŻNE (BEZ CEWKI)

Elektroniczny impulsowy zawór rozprężny (bez cewki) Danfoss to jeden z podstawowych elementów wykorzystywanych do konstruowania układu chłodniczego wykorzystującego do pracy dwutlenek węgla. Systemu oparte o ten czynnik, muszą mieć dedykowane, specjalne komponenty odmienne od tradycyjnych.

 

Zawór rozprężny impulsowy Danfoss dysponuje przyłączem 10x12 mm dostosowanym do ciśnienia 90 bar. Ponadto produkt wyróżnia się wysokim stopniem ochrony ocenionym, jako IP67.