Nowa generacja central wentylacyjnych Östberg

Szczelne domy i mieszkania są z pewnością atutem dzisiejszego budownictwa mieszkalnego. Nie dopuszczają do wychładzania pomieszczeń i nie powodują przeciągów w domach. Nie każdy wie, że wraz ze szczelnym domem czy mieszkaniem wiąże się konieczność wzmożonego wentylowania pomieszczeń. Czy w takich przypadkach wystarczy wentylacja grawitacyjna? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie już na etapie projektowania domu.

Wyróżnia się następujące rodzaje wentylacji:

  • naturalna (wykorzystująca przeciąg),
  • grawitacyjna (wymiana powietrza wykorzystująca różnicę temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku),
  • mechaniczna (z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej).

Schemat działania wentylacji Ostberg

Projektując swój nowy dom Inwestor musi zwrócić uwagę na to, w jaki sposób będzie następować wymiana powietrza, aby przychodząc do domu po ciężkim dniu, mógł w pełni wypocząć i cieszyć się z komfortu świeżego i zdrowego powietrza.

Taki komfort życia z pewnością podniesie wentylacja mechaniczna. Stosując centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, mieszkańcy odczują komfort psychiczny oraz ekonomiczny. Zasada działania rekuperatorów polega na odzysku energii z powietrza wywiewanego z domu. Energia cieplna jest oddawana na wymienniku w centrali wentylacyjnej do powietrza nawiewanego, świeżego z zewnątrz. Takie rozwiązanie rzutuje na obniżenie kosztów ogrzewania mieszkania. Inwestor, ciesząc się z komfortu życia, będzie mógł spać spokojnie, wiedząc, że obniżył swoje koszty ogrzewania. Dowiedź się jak stworzyć najlepszy system wentylacji mechanicznej do domu.

Aktualnie jednym z najlepszych rozwiązań wymiennika energii cieplnej w rekuperatorze jest wymiennik obrotowy.

Swoją budową sprawiają, że odzysk energii cieplnej w skali roku jest na równym, niezwykle wysokim poziomie (80-86%). Dodatkowo ten rodzaj wymiennika wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności w mieszkaniach. Często w okresach ogrzewania występuje problem suchego powietrza. Wymiennik obrotowy odzyskuje nie tylko ciepło, ale i wilgoć z powietrza usuwanego. W ten sposób świeże powietrze nawiewane jest do domu już ocieplone i z odzyskaną wilgocią.

Centrale wentylacyjne Ostberg

Najnowocześniejszymi rekuperatorami z obrotowym wymiennikiem ciepła są centrale wentylacyjne HERU szwedzkiego producenta Östberg.

Poniżej również najważniejsze cechy nowej generacji rekuperatorów HERU:

  • Możliwość kontroli i sterowania rekuperatorem HERU za pomocą smartfonu
  • Usprawniony serwis urządzenia
  • Nowy, energooszczędny silnik wymiennika ze zmienną prędkością
  • Łatwy demontaż kasety wymiennika i wentylatorów w celach serwisowych
  • Jeden standard śrub w całym urządzeniu, TORX T25
  • Izolacja 50 mm, możliwość instalacji urządzenia na nieogrzewanych poddaszach
  • Zwiększony dystans pomiędzy króćcami przyłączeniowymi i wiele innych

Kolejnym atutem central wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym jest możliwość pracy ciągłej, nawet gdy na zewnątrz jest ujemna temperatura. Budowa wymiennika obrotowego powoduje, iż ten nie zamarza pracując w warunkach nawet srogiej zimy.

Nowoczesne centrale wentylacyjne można zaprogramować w taki sposób, aby samoczynnie dostosowywały pracę do naszych wymagań. Pobierając wartości z zainstalowanych czujników w pomieszczeniach centrala wentylacyjna może dostosować pracę do poziomu zawartości CO2 w pomieszczeniu, wilgotności lub przede wszystkim temperatury.

Gdy w domu przebywa jednocześnie większa ilość osób, rekuperator pracuje intensywniej. Analogicznie, gdy w domu nie ma nikogo urządzenie spowalnia swoją pracę. Takie rozwiązanie zapewnia świeże powietrze przez cały czas, dostosowując tym samym prędkość wentylatorów do naszych potrzeb.

Wszystkie wartości wyświetlane są na panelu sterującym całym urządzeniem. W dowolnym momencie możemy zmienić pracę naszego urządzenia. Dodatkowo, jeśli urządzenie posiada odpowiednie sterowniki możliwe jest podłączenie rekuperatora do systemu BMS (z ang. Building Management System). Takie połączenie daje możliwość sterowania centralą wentylacyjną za pomocą smartfonu czy tabletu i wpisuje się w trend zarządzania swoim budynkiem za pomocą jednego urządzenia.

Panele sterujące nowej generacji central wentylacyjnych Ostberg

Wychodząc naprzeciw użytkownikom, producent dostosował wszystkie centrale wentylacyjne do wymogów programu „Czyste powietrze”.