Dofinansowania na urządzenia dostępne w Iglotech

Iglotech jako hurtownia posiada w swoim asortymencie wiele urządzeń takich jak systemy klimatyzacyjne, pompy ciepła, fotowoltaikę oraz rekuperatory. Co za tym idzie – sporo z nich kwalifikuje się do dofinansowań. Sprawdź, z jakich programów dotacyjnych możesz skorzystać kupując urządzenia w Iglotech!

Czyste Powietrze 2023:

Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa, której głównym celem jest walka z emisją szkodliwych gazów oraz substancji do atmosfery. Jest ona okazją na otrzymanie korzystnego dofinansowania. Program dotyczy wymiany niewydajnego systemu ogrzewania na nowszy, np. pompę ciepła.

Dofinansowanie Czyste Powietrze. Infografika

Kto może starać się o dofinansowanie?

 • Właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 • Właściciel lub współwłaściciel lokalu wydzielonego.

Przy podstawowym poziomie dofinansowania dochód roczny nie może przekraczać 100 000 zł. W przypadku poziomu podwyższonego w gospodarstwach jednoosobowych dochód roczny nie może przekraczać 2 189 zł, a w przypadku wieloosobowych – 1 564 zł na jedną osobę. Jeśli ktoś chce ubiegać się o najwyższe wsparcie, zarobki na jednego członka gospodarstwa domowego mogą wynieść do 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Inną możliwością pozyskania najwyższego poziomu dofinansowania jest dysponowanie przez beneficjenta prawem do otrzymywania zasiłku stałego.

Kwoty dotacji są zależne od poziomu dofinansowania:

 • Przy podstawowym poziomie dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 30 000 zł.
 • Przy podwyższonym poziomie dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 37 000 zł.
 • Przy najwyższym poziomie dofinansowania maksymalna kwota dotacji wynosi 69 000 zł.

Więcej szczegółów dotyczących cen dofinansowań znajdziesz bezpośrednio na stronie Programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Na co można wykorzystać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Poza termomodernizacją budynku mieszkalnego, dotacje z programu Czyste Powietrze można wykorzystać na wymianę starych źródeł ciepła, pracujących na paliwie stałym, na nowoczesne i energooszczędne pompy ciepła oraz systemy klimatyzacyjne, takie, jakie Iglotech ma w swojej ofercie.

Czyste Powietrze – wniosek – jak i gdzie złożyć?

Wniosek o dotacje z programu Czyste Powietrze można złożyć przed zakupem urządzenia oraz do 3 miesięcy od dnia jego zakupu. Istnieją 3 drogi do tego celu, z których można skorzystać.

Sposób 1: Złożenie e-wniosku przez Internet:
Dla osób posiadających Profil Zaufany oraz podpis elektroniczny.

 • Wejdź na stronę gov.pl w zakładkę „Nieruchomości i środowisko”.
 • Wejdź w opcję „Skorzystaj z Programu Czyste Powietrze” i zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego.
 • Załącz niezbędne dokumenty, które potwierdzą spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze.
 • Wygeneruj i podpisz wniosek, dołączając dokumenty i złóż elektroniczny podpis.
 • Wyślij dokumenty i oczekuj na weryfikację.

Sposób 2: Złóż pobrany na stronie programu wniosek w urzędzie:

 • Zaloguj się na Portalu Beneficjenta i pobierz gotowy plik PDF wraz z wnioskiem. Istnieje również możliwość odebrania wniosku w Urzędzie.
 • Wypełnij wszystkie dane i zweryfikuj je. Wydrukuj pismo i dołącz wymagane przez program Czyste Powietrze dokumenty.
 • Podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów dostarcz osobiście do urzędu lub za pomocą poczty na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lista placówek wraz z adresami: https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/kontakt/

Wybrane gminy zostały włączone do przyjmowania wniosków do programu dotacyjnego Czyste Powietrze. Urzędnicy pomogą Wnioskodawcom w skomplementowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania dotacji.

Lista gmin biorących udział w Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-29-lista-porozumie%C5%84-z-gminami.pdf

Sposób 3: Złóż wniosek w banku i skorzystaj z Kredytu Czyste Powietrze:

 • Dowiedz się, który z banków w Twojej okolicy bierze udział w Programie Czyste Powietrze. Listę dostępnych placówek znajdziesz tutaj: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/
 • Skompletuj niezbędne dokumenty i złóż w banku wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.
 • Jeżeli kredyt zostanie Ci przyznany, to bank wypełni za Ciebie wszystkie niezbędne wnioski oraz dokumenty.
 • Zweryfikuj swoje dane i złóż wymagane podpisy. Bank wyśle za Ciebie wszystkie dokumenty na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej i rozliczy pozyskane dofinansowanie.

Moje Ciepło 2023:

Moje Ciepło to program dotacyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oferuje on dofinansowania zakupu i montażu systemów klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła dostępnych na stronie Iglotech!

Dofinansowanie MOJE CIEPŁO

Kto może skorzystać z dofinansowania w programie Moje Ciepło 2023?

Z dotacji mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Celem programu Moje Ciepło jest rozwój sektora ogrzewnictwa indywidualnego.

Wysokość dofinansowania programu Moje Ciepło:

Poziomy dofinansowania mogą się od siebie różnić. Są one zależne od tego, na jakie urządzenie zdecyduje się Klient. Wybierając dotację z programu Moje Ciepło, Klient ma pewność, że:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokryje ok. 30% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalna kwota, którą można uzyskać w przypadku zakupu pompy ciepła powietrze-powietrze to 7 000 zł.

Dodatkowo należy pamiętać, że pod uwagę będzie brany również stan techniczny budynku. Z kolei zainteresowani dotacją, dysponujący Kartą Dużej Rodziny będą mogli liczyć na pokrycie aż 45% kosztów.

Start aktualnej edycji programu dotacyjnego Moje Ciepło odbył się 29 kwietnia 2022 r.

Agroenergia 2023:

Agroenergia to program dla rolników, którego celem jest zwiększenie udziału OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w ich codziennej pracy. Dofinansowanie obejmuje nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również pompy ciepła oraz instalacje hybrydowe – kolektory słoneczne w połączeniu z pompami ciepła.

Dofinansowanie Agroenergia

Wysokość dofinansowania programu Agroenergia:

 • Przewidywane jest dofinansowanie w kwocie do 20% wysokości kosztów kwalifikowanych.
 • Przy instalacjach o mocy od 10 kW do 30 kW to zwrot kosztów do 15 000 zł.
 • Przy instalacjach o mocy do od 30 kW do 50 kW to zwrot kosztów do 25 000 zł.
 • Przy instalacjach hybrydowych (pompy ciepła + fotowoltaika) można pozyskać dodatkowe 10 000 zł.

Dofinansowanie Agroenergia – kto może skorzystać?

O dotacje z programu Agroenergia mogą starać się właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych, którzy muszą spełniać następujące warunki:

 • Powierzchnia nieruchomości rolnej nie może przekraczać 300 ha.
 • Gospodarstwo musi być prowadzone minimum przez rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Warunki programu Agroenergia 2023:

Aby otrzymać dofinansowanie z programu Agroenergia, należy spełniać poniższe warunki:

 • Zakup urządzenia oraz jego instalacja nie mogą odbyć się dzień przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie – powinien on zostać złożony minimum rok po zakupie bądź instalacji urządzenia.
 • Sprzęt, na który chcemy uzyskać dofinansowanie, musi być nowy i wyprodukowany maksymalnie 24 miesiące przed jego montażem.
 • Właściciel pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej lub instalacji hybrydowej musi korzystać z instalacji minimum 3 lata, a urządzenie nie może zostać zlikwidowane po ukończeniu inwestycji.

Należy pamiętać, że program Agroenergia nie łączy się z innymi projektami dotacyjnymi!

Więcej szczegółów oraz informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

Jak skorzystać z Agroenergii?

Jeżeli spełniasz wszystkie niezbędne warunki do udziału w programie dotacyjnym Agroenergia:

 • Zaloguj się na Portalu Beneficjenta (bądź załóż konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz – jest ono niezbędne, aby przystąpić do programu).
 • W zakładce „Dedykowana oferta dla beneficjenta (formularz wniosków)” w odnośniku „Programy i konkursy” pobierz niezbędne dokumenty w formacie PDF, które musisz podpisać.
 • Sprawdź poprawność danych. Wypełniony formularz wydrukuj i wyślij wraz z innymi dokumentami na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Istnieje również możliwość wysłania bezpośrednio przez Portal Beneficjenta.

Ulga termomodernizacyjna 2023:

Ulga termomodernizacyjna to korzystne rozwiązanie, dzięki któremu istnieje możliwość odliczenia wydatków poniesionych w trakcie modernizacji budynków mieszkalnych.

Pamiętaj: Ulga termomodernizacyjna łączy się z Programem Czyste Powietrze, jednak nie istnieje możliwość odliczenia w ramach ulgi wydatków poniesionych z programu.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna – kto może skorzystać?

 • Właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych.
 • Uwaga! Ulgi nie można odliczyć, jeżeli budynek jest w trakcie budowy.

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć przy corocznym rozliczaniu PIT z Urzędem Skarbowym.

Jak odliczyć ulgę?

 • Ulgę może odliczyć każdy, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego i zakupił pompę ciepła bądź klimatyzator.
 • Ulga jest uwzględniana w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym wydatek został poniesiony.

Należy pamiętać, że jeżeli inwestycja nie zostanie zrealizowana w ciągu 3 lat, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.

PolREF – Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej:

PolREF jest programem, który powstał dzięki Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Celem projektu jest wsparcie właścicieli mieszkań oraz budynków mieszkalnych w remontach, oraz modernizacji.

POLREF

PolREF – Kto może skorzystać z programu?

 • Każda osoba, która poszukuje dofinansowania zmiany swojego ogrzewania.
 • Spółdzielnia oraz wspólnoty mieszkaniowe – nie mogą to być jednostki, w których większościowym właścicielem jest Skarb Państwa lub Organizacja/Jednostka Terytorialna.
 • Kredytu udzieli Ci bank, który uczestniczy w programie PolREF. Niezbędna będzie zdolność kredytowa.
  Listę kompatybilnych banków możesz sprawdzić tutaj https://polreff.org/pl/program/banki/.
 • Skorzystanie z dofinansowania nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. Zainteresowany otrzymuje ze strony banku wsparcie w wypełnianiu niezbędnych dokumentów.

PolREF – jak uzyskać dofinansowanie?

Jeżeli spełniasz wszystkie niezbędne wymogi techniczne, możesz starać się o dofinansowanie z programu PolREF.

 • Dzięki specjalnemu kalkulatorowi: https://polreff.org/pl/technologie/polski-kalkulator-oszczednosci-energii/ w łatwy sposób sprawdzisz, ile jesteś w stanie zaoszczędzić dzięki udziałowi w programie PolREF.
 • Kwota dofinansowania jest indywidualnie ustalana przez bank. Jest ona zależna od Twojej zdolności kredytowej oraz wartości inwestycji, na którą chcesz uzyskać dotację.
 • Finansowanie najczęściej odbywa się w prosty sposób w postaci kredytu gotówkowego.
 • Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego oraz płatnikiem podatku PIT możesz skorzystać również z programu Czyste Powietrze czy też Ulgi Termomodernizacyjnej.
 • Inwestycja może zostać pokryta kredytem w całości lub w części przez dofinansowanie PolREF.