Mój Prąd 4.0 – kiedy rusza i co się zmieniło?

Ten rok przyniesie sporo zmian dla beneficjentów programu rządowego Mój Prąd. Pomysłodawcy starannie przemodelowali ulgę, przede wszystkim ze względu na zdarzające się niestabilności sieci oraz problemy z nagłymi wzrostami napięcia.

Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 2022 – podstawowe informacje

Mój Prąd to innowacyjny program mający za zadanie wspierać rozwój segmentu instalacji fotowoltaicznych. Jest on nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który planuje rozdać beneficjentom 350 mln zł i zakłada możliwość powiększenia tej puli. Celem programu jest zwiększenie produkcji zielonej energii, a w obecnej edycji również jej konsumpcji. Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które dysponują umową kompleksową lub umową sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Mój Prąd 2022 – od kiedy można składać wnioski?
Nabór wniosków do Mój Prąd 4.0 rozpoczyna się już 15.04.2022.

Mój Prąd 4.0 ile zwrotu można otrzymać?

Maksymalne przewidziane dofinansowanie w 2022 r. to 20 500 zł. Wielkość kwoty zależna jest od poniesionych kosztów kwalifikacyjnych oraz rodzaju przeprowadzonej inwestycji, ponieważ program rozszerzono również o wsparcie dla magazynów ciepła i energii.

Co to jest koszt kwalifikowany? Mój Prąd zakłada zwrot poniesionych wydatków na inwestycję w określonych ramach czasowych. W tym wypadku jest to okres od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej wynosi do 4 000 zł. Jeżeli decydujemy się połączyć ją z innymi elementami, możemy liczyć na aż 5 000 zł. Z kolei na magazyny ciepła uzyskamy do 5 000 zł, a w przypadku magazynów energii dotacja może wynieść do 7 500 zł. Wsparcie można uzyskać
na zakup, dowóz oraz instalację urządzeń ujętych w regulaminie programu.

Infografika o dofinansowaniu Mój Prąd

Program Mój Prąd – zmiany w systemie odpustów

Ze względu na postawienie zwiększenia autokonsumpcji nie tylko zdecydowano się wesprzeć zużywanie i magazynowanie energii, ale również zmieniono net-metering na net-biling, tym samym diametralnie modyfikując system odpustów.

Produkowane nadwyżki prądu będą od teraz sprzedawane po średniej cenie z ostatniego miesiąca na Rynku Dnia Następnego. Ponadto prosument będzie ponosił koszty dystrybucyjne. Czyni to sprzedaż prądu mało opłacalną, co ma pobudzić konsumpcję oraz powstrzymywać inwestorów przed celowym przewymiarowaniem instalacji fotowoltaicznych.

Warto zauważyć, że dla prosumentów, którzy zawarli umowę wcześniej – nic się nie zmienia. Przez kolejne 15 lat są uprawnieni do korzystania z systemu opustów na starych zasadach.

Jak złożyć wniosek Mój Prąd? Ile trwa rozpatrzenie wniosku?

Jeśli zastanawiasz się gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie Mój Prąd, koniecznie musisz wiedzieć, że możesz zrobić to tylko drogą elektroniczną. Prośby przesłane w sposób tradycyjny, listowny z automatu zostaną odrzucone! Skorzystaj więc z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który znajdziesz pod adresem internetowym – https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Jak sprawdzić status wniosku Mój Prąd, po złożeniu? Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej programu, na której uprzednio się logowało.

Jak widać, tegoroczna edycja przyniosła naprawdę spore zmiany w Programie Mój Prąd. Nie wiadomo jak długo się czeka na pieniądze po uznaniu wniosku. W poprzednich edycjach zwykle czas oczekiwania wynosił ok. 6-7 miesięcy, ale czasem sięgał nawet i 9.